New project//New project

.
Všetko to začalo niekedy v roku 2004, kedy vo viacerých nás, vtedy fungujúcich vo veľkom zborovom telese Butterfly, začala rásť potreba skúsiť niečo iné, menšie, komornejšie.....a tak na jeseň 2004 vznikla nová formácia, ktorá spočiatku zoskupila 20 mladých spevákov a hudobníkov spojených nadšením pre gospelovú hudbu....

.
Hneď od začiatku sa začal profilovať hudobný smer, s ktorým sme sa vydali.....v podstate, písať o jednom štýle je asi trochu nepresné, keďže dnes nájdete v repertoári naozaj všetky možné štýly a žánre. Tento nové hudobné teleso dostalo pracovný názov „nový projekt“, ktorý mu napokon aj prischol, a tak formácia bola pomenovaná ako „New Project“. Aj samotný názov vystihol snahu a túžbu po niečom novom a inovatívnom......

.
V priebehu nasledujúcich päť rokov sa NP vystriedalo viacero spevákov či hudobníkov, z ktorých isto každý jeden zanechal významnú a nezmazateľnú stopu či otlačok formujúci končený „vzhľad“ New Project-u. Spomedzi bývalých spevákov (a teraz dúfam, že na nikoho nezabudnem) by som chcel spomenúť najmä Martinu Cvachovú (významne prispievajúcu k vlastnej hudobnej produkcii), Katarínu Buzalkovú, Filu Kotekovú, Kristínu Hermanovú, Ivanu Puškášovú, Ľubicu Dobrú, Moniku Maroszovú, Karolínu Kováčovú (autorsky sa podieľajúcu na viacerých našich vlastných skladbách), Juraja Gregora, Michala Dvořáka, Martina Hubočana, Aleša Obra alebo Martina Konštiaka. V kapele sa tiež vystriedalo viacero inštrumentalistov: Matej Vrábeľ (basgitara), Jakuba Vrábeľ(klávesy), Matúš Piatrov (bicie), Vlado Radena (elektrická gitara), Michal Mýtny (basgitara), Tóno Kubík (basgitara), Lukáš Konštiak (elektrická gitara). 

.
Odchodmi a príchodmi členov sa sformovala dnešná zostava, ktorá funguje stabilne 2 roky: Pozostáva z 13 spevákov a kapely (pozri záložku Skupina). 


V priebehu viac než piatich rokov začala formácia NP pracovať najmä na svojej produkcii vlastných skladieb, ako aj na originálnych úpravách mnohých známych gospelových skladieb. Popri aktívnej účasti na bohoslužbách v Kostole sv. Jána Bosca u Saleziánov, sprevádzal New Project sv. omše aj v iných farnostiach či kostoloch. Významnou je aj aktívna účasť na viacerých známych gospelových festivaloch či koncertoch (Verím Pane, Lumen, Spievajme Pánovi, Spievame Márii, Žilinské kultúrne leto).


V roku 2008 sa New Project spolu s ďalšími dvomi interpretmi – víťazmi súťaže Pozdvihni svoj hlas podieľaj na zostavení výberového CD s názvom „Pozdvihni svoj hlas“ pod záštitou Riša Čanákyho. O niečo neskôr sme sa pustili do nahrávania vlastného CD, ktorého predzvesťou bolo nahranie dvoch demo-skladieb – Všetko v Tebe mám a Ty si Ten. Súčasný repertoár tvoria najmä vlastné skladby a úpravy viacerých známych, prevzatých gospelových skladieb. Autormi vlastných skladieb sú členovia NP – Andrea Babíková, Katarína Goliášová, Barbora Lipková a Miloš Jeseňák. Už pri prvom vypočutí je jasné, že produkcia NP je nezameniteľná a nesie výrazný rukopis rozpoznateľný medzi inými zbormi či gospelovými interpretmi.

.