.

.

Majka Daňová
Spev
.
„Majka je v NP od začiatku od r. 2004 ? či tak nejak sme sa odtrhli... v Butterfly bola asi od 2001.... predtým spievala v Prameni, čo bol zmiešaný zbor /učni, stretkári/ u salikov a predtým ešte vo Fidese - to bol úplne prvý zbor u salikov... tam spievala od r. 1995“,
napísal Michal "Elvis" Krajčík.

.

.
.